พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: XLSX กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) ทางอากาศ (Air) แท็ค: COVID-19

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).