พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน แม่น้ำ ความยาวแม่น้ำ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).