ไม่พบชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: mot-ict รูปแบบ: XLSX กลุ่มชุดข้อมูล: road แท็ค: จำนวนใบอนุญาต ใบอนุญาตขับรถ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).