พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: ผู้ประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).