พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง สถิติคมนาคม ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).