พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) แท็ค: สถิติคมนาคม ท่าอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐาน ท่าอากาศยานในประเทศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).