พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) แท็ค: สถิติคมนาคม อุบัติเหตุทางอากาศ จำนวนอุบัติเหตุ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).