พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สถิติคมนาคม ทางอากาศ จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางอากาศ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).