• จำนวนอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศ 1244 total views 17 recent views

    ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมเจ้าท่า และประมวลผลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).