• จำนวนอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศ 1259 total views 19 recent views

    ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมเจ้าท่า และประมวลผลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).