พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อากาศยาน เครื่องบิน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนอากาศยานจดทะเบียน 28 recent views

    ข้อมูลอากาศยานที่จดทะเบียน โดยมีรายละเอียด อาทิ สถานะการจดทะเบียน เครื่องหมายจดทะเบียน ผู้จดทะเบียน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).