พบ 2 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อากาศยาน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนอากาศยานจดทะเบียน 28 recent views

    ข้อมูลอากาศยานที่จดทะเบียน โดยมีรายละเอียด อาทิ สถานะการจดทะเบียน เครื่องหมายจดทะเบียน ผู้จดทะเบียน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 กันยายน 2565
  • จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 6 recent views

    จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินอากาศ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตศิษย์การบิน (SPL) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).