• จำนวนท่าเทียบเรือ 759 total views 24 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 กรกฎาคม 2567
  • ระยะทางแม่น้ำและคลองในประเทศ 998 total views 15 recent views

    ข้อมูลระยะทางแม่น้ำ/ลำคลองในประเทศไทย
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).