ไม่พบชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: air ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อุบัติเหตุ สถิติคมนาคม ทางอากาศ จำนวนอุบัติเหตุ รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ องค์กร: mot-ict

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).