พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: HTML ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สถิติคมนาคม ท่าเรือ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).