พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สถิติคมนาคม ขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).