พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ถนนทางหลวงชนบท ถนนทางด่วน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).