พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางอากาศ สถิติคมนาคม ทางอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).