พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางราง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: สถิติ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง 9 recent views

    ข้อมูลที่ระบุจำนวนครั้งในการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง
    กรมการขนส่งทางราง 2 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).