• สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 3158 total views 136 recent views

  สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
  กรมการขนส่งทางบก 13 มิถุนายน 2567
 • จำนวนรถจดทะเบียนสะสม 2035 total views 42 recent views

  จำนวนรถจดทะเบียนสะสม จำแนกตามประเภทรถ Number of Vehicle Registered in Thailand
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 พฤษภาคม 2567
 • สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (รายปี) 666 total views 13 recent views

  สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถจดทะเบียนใหม่ หมายถึง 1. รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ...
  กรมการขนส่งทางบก 20 เมษายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).