ไม่พบชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน แม่น้ำ กลุ่มชุดข้อมูล: water หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).