พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: ขนส่งสินค้าในประเทศ ปริมาณการขนส่ง การขนส่ง การขนส่งสินค้า รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).