พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ถนนทางด่วน ถนนทางหลวง อุบัติเหตุทางถนน ถนนทางหลวงชนบท ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).