• ข้อมูลดิน 85 total views 9 recent views

  ข้อมูลทางด้านปฐพีวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้างทางและสะพาน เป็นต้น
  กรมทางหลวงชนบท 20 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลผิวทาง 110 total views 10 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 20 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 70 total views 9 recent views

  ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • ข้อมูลอุบัติเหตุ 96 total views 8 recent views

  เป็นข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย ข้อมูลบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลผู้ใช้ทางผู้โดยสาร แผนผังบริเวณที่เกิดเหตุ...
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 42 total views 5 recent views

  กรมทางหลวงชนบท ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้าง ตามประเภทงานที่กรมทางหลวงชนบท...
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
 • โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 27 total views 5 recent views

  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
  กรมทางหลวงชนบท 12 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).