พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: รถไฟฟ้า

กรองผลลัพธ์
  • สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง 6 recent views

    สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง จำแนกตามประเภท ได้แก่ รถไฟระหว่างเมือง,รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง
    กรมการขนส่งทางราง 14 กันยายน 2564
  • ความยาวรางของประเทศไทย 19 recent views

    ความยาวรางของประเทศไทย (Total Rail Length of Thailand) ความยาวทางรางทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าระหว่างเมือง ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).