พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ยานพาหนะ อากาศยาน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนอากาศยานจดทะเบียน 12 recent views

    ข้อมูลอากาศยานที่จดทะเบียน โดยมีรายละเอียด อาทิ สถานะการจดทะเบียน เครื่องหมายจดทะเบียน ผู้จดทะเบียน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).