พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ท่าอากาศยาน ปริมาณการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).