พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: HTML แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลท่าเทียบเรือ 13 recent views

    ข้อมูลท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว ( White List Berths ) ที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).