พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: CSV แท็ค: แม่น้ำ ขาล่อง การขนส่งสินค้าทางน้ำ แม่น้ำป่าสัก เรือบรรทุกสินค้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).