พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: CSV แท็ค: แม่น้ำป่าสัก ขาขึ้น แม่น้ำเจ้าพระยา สถิติสินค้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).