พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: เส้นทางระหว่างจังหวัด

กรองผลลัพธ์
  • ตารางเวลาเดินรถ บขส. 109 recent views

    ข้อมูลเส้นทางเดินรถ โดยระบุสถานีเดินรถ หมายเลขรถและเวลารถโดยสารที่วิ่งประจำวัน
    บริษัท ขนส่ง จำกัด 28 มิถุนายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).