พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) แท็ค: รายการข้อมูลคมนาคม หมายเลขการเดินรถ

กรองผลลัพธ์
  • ตารางเวลาเดินรถ บขส. 134 recent views

    ข้อมูลเส้นทางเดินรถ โดยระบุสถานีเดินรถ หมายเลขรถและเวลารถโดยสารที่วิ่งประจำวัน
    บริษัท ขนส่ง จำกัด 28 มิถุนายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).