พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: จุดจำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถ ที่ตั้ง จุดจอดรถโดยสาร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).