พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) ทางราง (Rail) ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: XLSX แท็ค: ขนส่งสินค้าในประเทศ เส้นทางการขนส่งสินค้า

กรองผลลัพธ์