พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน ความยาวรางรถไฟ

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางรางในประเทศ 22 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 พฤษภาคม 2566