พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) ทางถนน (Road) รูปแบบ: XLSX แท็ค: การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ

กรองผลลัพธ์