พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: คมนาคม รายงานประจำปี สถิติ

กรองผลลัพธ์
  • รายงานสถิติคมนาคม 40 recent views

    รายงานสถิติคมนาคมประจำปี จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 พฤศจิกายน 2565