พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) รูปแบบ: XLSX แท็ค: การเดินทางภายในประเทศ

กรองผลลัพธ์