พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) รูปแบบ: XLSX องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรองผลลัพธ์