พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) ทางถนน (Road) แท็ค: การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ การเดินทางภายในประเทศ ปริมาณการเดินทาง

กรองผลลัพธ์