พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมเจ้าท่า กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: ปริมาณการขนส่งสินค้า แม่น้ำ

กรองผลลัพธ์