พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แท็ค: การเดินทาง

กรองผลลัพธ์