พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่มชุดข้อมูล: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางอากาศ (Air) ทางน้ำ (Water)

กรองผลลัพธ์