ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2015
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ มี.ค. 2020
การจัดจำแนก อื่นๆ
ชั้นประกาศนียบัตร
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มีนาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564