จํานวนคนประจําเรือ

จำนวนคนประจำเรือตามกำหนด ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563