จำนวนผู้โดยสารรถไฟระหว่างเมือง

จำนวนผู้โดยสารรถไฟระหว่างเมือง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563