จำนวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ/ผู้สูญหาย/ผู้เสียชีวิต/เรือ จากการขนส่งทางน้ำ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563