ข้อมูลท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย

ท่าเทียบเรือในประเทศไทย เป็นข้อมูลท่าเทียบเรือในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -Berth Name (ชื่อท่าเทียบเรือ) -Berth Number (รหัสท่าเทียบเรือ) -จังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 15 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 ตุลาคม 2563