ปริมาณการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำในประเทศ

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำในประเทศ ปี พ.ศ. 2547 - 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563