ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางในประเทศ

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางในประเทศ ปีพ.ศ. 2550 - 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563